FAQ

Często słyszymy podobne pytania. Nie jest to zaskakujące, bo zwracając się do nas niektórzy po raz pierwszy mają do czynienia z tłumaczeniem dokumentów osobistych i biynesowych. Bardziej szczegółową informację podadzą Państwu nasi konsultanci, a następny rozdział najprawdopodobniej pomoże Państwu pozbyć się pewnych wątpliwości.

Jak obliczyć koszt tłumaczenia?

Co jest wliczone w koszt tłumaczenia?

Weryfikacje tłumaczeń

Jak zlecić nam tłumaczenie?

Jak można odebrać tłumaczenie?

Jak sporządza się tłumaczenie?

Co to jest legalizacja notarialna tłumaczenia?

Co to jest legalizacja i apostille?

Procedura ubiegania się o wizę do Francji w celu małżeństwa

 

Jak obliczyć koszt tłumaczenia?

Za jednostkę tłumaczenia jest akceptowana strona obliczeniowa, która wynosi 1800 znaków ze spacjami.
Za jednostkę tłumaczenia ustnego jest uważana 1 godzina pracy tłumacza ustnego.

Co jest wliczone w koszt tłumaczenia?

Koszt tłumaczeń zawiera tłumaczenie i korektę. Jeżeli Klient wymaga dodatkowej korekty przez native speakera lub weryfikatora, specjalizującego się w danej dziedzinie, lub rejestracji tłumaczenia w specjalnym programie (układ rysunków, itp.), koszt usług wzrasta, ponieważ zaangażowanie takich specjalistów wymaga dodatkowych kosztów.

Weryfikacje tłumaczeń

Weryfikacja tłumaczenia polega na sczytaniu tekstów, które zostały już wcześniej przetłumaczone lecz wymagają ponownego sprawdzenia w związku z wprowadzonymi zmianami, brakiem pewności co do jakości tłumaczenia. Koszt takiej pracy oblicza się jak koszt edycji (50% kosztów tłumaczenia).

Jak zlecić nam tłumaczenie?

Zlecenia przyjmujemy pocztą elektroniczną (info@kpoint.by), faksem, on-line w odpowiednim dziale naszej strony internetowej lub kontaktując się bezpośrednio z naszym biurem.
List motywacyjny powinien zawierać nazwę organizacji, kierunek tłumaczenia, termin wykonania zamówienia oraz inne instrukcje dla tłumacza, dane kontaktowe oraz zgodę do zapłaty zamówionego tłumaczenia (list gwarancyjny).

Jak można odebrać tłumaczenie?

Gotowe tłumaczenia można odebrać w naszym biurze. W dodatku, tłumaczenie jest dostarczane do klienta poprzez e-mail, faks, pocztę lub kurierem albo w inny sposób uzgodniony w momencie złożenia zamówienia. Możemy je przygotować w formie papierowej lub zapisać na wybranym przez Państwa nośniku.

Jak sporządza się tłumaczenie?

W zależności od wymagań Klienta gotowe tłumaczenie może być ostemplowane lub przygotowane do legalizacji notarialnej. W obu przypadkach tłumaczenie jest załączone do oryginału lub kopii dokumentu.

Co to jest legalizacja notarialna tłumaczenia?

Legalizacja notarialna tłumaczenia jest to uwierzytelnienie podpisu tłumacza zarejestrowanego w Rejestrze Państwowym Tłumaczy Notarialnych przez publicznego lub prywatnego notariusza.
Legalizacji notarialnej podlegają następujące dokumenty wydane przez władze Republiki Białoruś:
• osobiste dokumenty obywateli: świadectwa, certyfikaty, deklaracje, umowy, świadectwa urodzenia/małżeństwa/rozwodu/śmierci, dyplomy, zaświadczenia, paszporty, karty wojskowe, ewidencje zatrudnienia, świadectwa emerytalne, indeksy, prawa jazdy, pozwolenia na adopcję dziecka / pozwolenia na wyjazd dzieci za granicę itp.
• dokumenty osób prawnych: umowy i porozumienia, statuty, dokumenty sądowe, dokumenty w sprawie oceny własności i dokumenty prawa własności intelektualnej, dokumenty założycielskie, oferty/aplikacje, patenty/aplikacje do praw autorskich, testamenty i dokumenty dotyczące przeniesienia praw, certyfikaty, ubezpieczenia, upoważnienia, itp.
Co do dokumentów wydanych w krajach obcych, legalizacji notarialnej podlegają one w trybie ustalonym: apostille lub legalizacja konsularna. Zasada ta nie obejmuje dokumenty wydane w obcych krajach, z którymi Republika Białoruś podpisała Traktat o wzajemnej pomocy prawnej: Armenia, Azerbejdżan, Bułgaria, Węgry, Wietnam, Gruzja, Kazachstan, Chiny, Kuba, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Polska, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Czechy. Dla takich dokumentów apostille lub legalizacja konsulatu nie jest potrzebna.

Co to jest legalizacja i apostille?

Dokumenty wydawane przez agencje rządowe Republiki Białoruś do użytku w innych krajach muszą być zalegalizowane w trybie ustalonym. Dla państw będących stronami konwencji haskiej z 1961 r. dotyczy apostille.
Apostille jest rodzajem zaświadczenia, na podstawie którego dokumenty urzędowe (dokumenty sądowe, dokumenty administracyjne, dokumenty poświadczone notarialne, zaświadczenia urzędowe) wydane na terytorium danego państwa będącego stroną międzynarodowej konwencji (sporządzonej w Hadze 5 października 1961) są respektowane na terytorium innego państwa będącego stroną tejże konwencji.
Apostille może zostać wydane jedynie przez Ministerstwo Sprawiedliwości (dokumenty archiwalne, dokumenty poświadczone notarialnie, dokumenty sądowe), Ministerstwo Edukacji (dyplomy, świadectwa, załączniki do nich, itp., poświadczone pieczęcią Ministerstwa Edukacji Narodowej) oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych (inne dokumenty).
Państwa sygnatariusze konwencji haskiej o apostille: Australia, Austria, Azerbejdżan, Albania, Samoa Amerykańskie, Andora, Antigua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Argentyna, Armenia, Aruba, Bahamy, Barbados, Belize, Białoruś, Belgia, Bermudy, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Brytyjskie Terytorium Antarktyczne, Wyspy Dziewicze, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Brunei, Vanuatu, Wielka Brytania, Węgry, Wenezuela, Gwadelupa, Gujana Francuska, Niemcy, wyspy Guernsey, Gibraltar, Honduras, Grenada, Grecja, Gruzja, Guam, Dania, Jersey, Dominika, Dominikana, Izrael, Indie, Irlandia, Islandia, Hiszpania, Włochy, Kazachstan, Kajmany, Cypr, Makau, Hongkong, Kolumbia, Republika Korei, Wyspy Cooka, Łotwa, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Mauritius, Majotta, Macedonia, Malawi, Malta, Wyspy Marshalla, Meksyk, Mołdawia, Monako, Montserrat, Wyspa Man, Namibia, Holandia, Niue, Nowa Zelandia, Nowa Kaledonia, Norwegia, Panama, Polska, Portugalia, Puerto Rico, Reunion, Rumunia, Rosja, Salwador, Samoa, San Marino, Sao Tome i Principe, Suazi, Helena Island, Northern Mariana Islands, Seszele, Saint Pierre i Miquelon, Saint Vincent i Grenadyny Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Surinam, Wyspy Turks i Caicos, Tonga, Trynidad i Tobago, Turcja, Ukraina, Wallis i Futuna, Fidżi, Finlandia, Falklandy (Malwiny), Francja, Polinezja Francuska, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Szwecja, Szwajcaria, Ekwador, Estonia, Afryka Południowa, Japonia.
Państwa, które nie przystąpiły do konwencji haskiej, podlegają innej procedurze legalizacji konsularnej dokumentów. Wszystkie oryginały dokumentów są legalizowane w Głównym Departamencie Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś lub w konsulacie Republiki Białoruś. Kopie dokumentów mają być poświadczone przez notariusza, autentyczność podpisu którego jest następnie poświadczona przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Białoruś, a następnie zalegalizowane przez Główny Departament Konsularny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś. Po takiej legalizacji jest konieczne potwierdzenie autentyczności podpisu urzędnika w ambasadzie obcego państwa, na którego terytorium dokument zostanie wykorzystany, lub w urzędach konsularnych Republiki Białoruś za granicą.
Nie muszą podlegać legalizacji dokumenty, uwierzytelnione pieczęcią urzędową, które są przeznaczone do stosowania w krajach, z którymi Republika Białoruś podpisała Traktat o Wzajemnej Pomocy Prawnej: Armenia, Azerbejdżan, Bułgaria, Węgry, Wietnam, Gruzja, Kazachstan, Chiny, Kuba, Kirgistan, Łotwa, Mołdawia , Polska, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Czechy.

Procedura ubiegania się o wizę do Francji w celu małżeństwa:

W załączonym dokumencie znajdą Państwo szczegółową informacje o wizę do Francji w celu małżeństwa. Pobierz dokument.


Copyright © Key Point, 2012- 2019. Web development by Kasten Technology